1393/09/03

آشنایی با نسل جدید زیرو کلاینت، تحول در تکنولوژی رایانش ابری

آشنایی با نسل جدید زیرو کلاینت، تحول در تکنولوژی رایانش ابری آشنایی با نسل جدید زیرو کلاینت، تحول در تکنولوژی رایانش ابری
زیرو کلاینت C75 v2.0

بررسی یکی از روش های مونیتورینگ در زیرو کلاینت هایی نظیر Zero Client C75 v2.0 با استفاده از کابل LAN

ثبت نظر و نقد شما