7 مورد یافت شد

زیرو کلاینت Centerm C31

ساختار : زیروکلاینت مادربرد : سنترم پاور برد : بهینه شده با خازن جامد گارانتی : یکسال گارانتی
مشاهده توضیحات تکمیلی

زیرو کلاینت Centerm C10 V2.0

ساختار : زیرو کلاینت پاور برد : 5V/3A گارانتی : یکسال گارانتی
مشاهده توضیحات تکمیلی

زیرو کلاینت Centerm C13

ساختار : زیروکلاینت مادربرد : سنترم پاور برد : بهینه شده با خازن جامد گارانتی : یکسال گارانتی
مشاهده توضیحات تکمیلی

زیرو کلاینت Centerm C75 v2.0

ساختار : زیرو کلاینت پاور برد : 5V/3A گارانتی : یکسال گارانتی
مشاهده توضیحات تکمیلی

زیروکلاینت Centerm C71 PCoIP

ساختار : زیروکلاینت مادربرد : سنترم پاور برد : بهینه شده با خازن جامد گارانتی : یکسال گارانتی
مشاهده توضیحات تکمیلی

زیروکلاینت Centerm GM 800

ساختار : زیرو کلاینت مادربرد : سنترم پردازنده : آرم پاور برد : بهینه شده با خازن جامد گارانتی : یکسال گارانتی
مشاهده توضیحات تکمیلی

زیروکلاینت Centerm GM 800-A

ساختار : زیرو کلاینت مادربرد : سنترم پردازنده : ای ام دی پاور برد : بهینه سازی شده با خارن جامد گارانتی: یکسال گارانتی
مشاهده توضیحات تکمیلی