هدف اصلی شرکت تین آوا سیستم، استفاده از فن آوری های نوین اثبات شده جهانی می باشد؛ ما بر این باوریم که تلاش در جهت بهبود کیفیت محصول و خدمات ارایه شده بر مبنای شناخت دقیق نیاز مشتری، سفارشی سازی دستگاه ها و با پاسخ دهی صادقانه و شفاف پرسنل متعهد شرکت ما به بالاترین بهره وری در سازمان ها و ادارات خواهد رسید.
برای دستیابی به اهداف تعیین شده، بکار گیری روش ها و سیاست های درست، استفاده از تکنولوژی های نوین جهانی، ارتقای دانش فنی کارکنان، شفافیت و صداقت با مشتری، کار تیمی، بهبود کیفیت محصول، خدمات و پایبندی به تمامی تعهدات، در بالاترین جایگاه برای مدیران این شرکت قرار گرفته است.