جهت دانلود بر روی فیلد وضعیت کلیک نمایید:

 

ردیف
عنوان
مدل دستگاه    
وضعیت
 توضیحات  
1
Zero Client
GM - 800
فعال
Manual
2
Zero Client
GM - 800 A
فعال
Manual
3
سوالات رایج FAQ
-
فعال
Manual
4
Zero Client
C71
فعال
Manual
5
کار با محیط لینوکس زیرو کلاینت
GM - 800
فعال
Manual
6
شیوه آپدیت زیرو کلاینت با استفاده از TCPUP
GM - 800
فعال
Manual
7
TCPUP 6.71 
GM - 800  & GM - 800 A
فعال
Software
8
Universal Terms v Patch
GM - 800  & GM - 800 A  &  C13
غیر فعال
Software
9
RDP Server
GM - 800  & GM - 800 A  &  C13
غیر فعال
Software
10
Update For Zero Client
GM - 800
فعال
Update
11
Monitoring CPU
DPC Lat
فعال
Software
12
Monitoring CPU
Latency Mon
فعال
Software