کاربردهای کیوسک اطلاع رسانی
۲ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۴ و ۵۹ دقيقه

کاربردهای کیوسک اطلاع رسانی

کاربردهای کیوسک اطلاع رسانی   امروزه کیوسک های اطلاع رسانی، اطلاعات مفید، کامل وگوناگونی را بدون استفاده از نیروی انسانی در اختیار مراجعین در یک محل قرار می دهند. کیوسک های اطلاع رسانی می توانند... مشاهده ادامه مقاله