کاربردهای تین کلاینت
۱ شهريور ۱۳۹۳

کاربردهای تین کلاینت

کاربردهای تین کلاینت ها: بزرگترین مشتریان تین کلاینت ها بانکها، آژانس های هوایی و مدارس ارگان ها و سازمان ها می باشند.در واقع تین کلاینت به سادگی میتواند جایگزین ...
 
 
کاربردهای تین کلاینت ها:
 
karbord thin
بزرگترین مشتریان تین کلاینت ها بانکها، آژانس های هوایی و مدارس ارگان ها و سازمان ها می باشند.در واقع تین کلاینت به سادگی میتواند جایگزین کامپیوترهای بزرگ و پرمصرف قدیمی باشند.
نداشتن قطعات مکانیکی و توان پردازشی حداقل در تین کلاینت ها باعث شده است تا مصرف انرژی در تین کلاینت ( تینکلاینت ) ها بسیار کمتر از کامپیوترهای شخصی باشد. این مزیت به شما کمک میکند تا هزینه های جاری ماهیانه در سازمان یا شرکت خود را کاهش دهید.

ثبت نظر و نقد شما